SPARKLERS / Gratitude

Me Mihi, Ka Tika

Koinei ō mātou tino ariā ki te whakaako, ki te akiaki hoki i te whakawhetai.
Connections with the NZ Curriculum and Mental Health Education Guide (learn more)

Tāngia ēnei tohutohu – Print me

Tāngia he kape matarua o te puka mahi Me Mihi, Ka Tika (Gratitude O'Clock worksheet) ki ia ākonga, kia taea ai e rātou te tuhi i tētahi ariā whakawhetai i ia rā kura mō tētahi marama.

TĒNEI RĀNEI

Hei wāhanga o te ngohe He Whetū Kōreko ki te Kāinga, nā Molly, tō mātou kaihoahoa, tēnei kiriata pāreka this fun video i whakakiriatahia, kia whakaatu atu ki ngā tamariki ki te whakarite i tā rātou ake hautaka Whakawhetai.

He aha ai? – He aha mātou i rata ai?

Ko te whakawhetai tētahi wāhanga whakahirahira o te harikoa o te tangata. Ko tā te rangahau, mēnā e rite tonu ana tō tuhi i ngā take e whakawhetai ana koe ka:

 • pupū ake ngā kare-ā-roto, ngā whatumanawa pai
 • whakamahara mai ki a tātou ko aua mea, ko aua tāngata hoki e takoha mai te aroha ki ō tātou ao
 • whakatupu i te ngākau reka, i te aroha, i te ngākau mahaki hoki.

Ehara i te mea he māori noa nei te waiaro whakawhetai! Pēnei i te tohatoha, i te tukutanga o te wā ki tētahi atu, he pūkenga pāpori kē me ako, me haratau e te tangata - koia pū te pūtake o tēnei ngohe!

Kōrero

Ki te tiritiri i te whakaaro o ngā ākonga ki te whakawhetai, uia ētahi o ēnei nei pātai:

 • Ko wai kua rongo mō te whakawhetai? Ki ō whakaaro he aha tōna tikanga? (Te mōhio i ngā āhuatanga pai katoa i ō tātou ao; te rongo i te waimārie, me tō mihi ki aua āhuatanga.)
 • Heoi, he aha kē ētahi o aua āhuatanga ka whakaharikoa koe?
 • Ko wai ngā tino tāngata ki tō ao?
 • He aha ngā momo mahi e mahia e aua tāngata māu?
 • He aha ā tātou kōrero ki ngā tāngata e mahia ana e rātou he mahi mā tātou?
 • He aha tātou e mihi ai ki a rātou? Me kōrero mō te whakawhetai, mō te whakamānawa hoki.
 • He aha anō he āhuatanga, he kaupapa rānei e rongo ai mātou i te waimarie, i te whakawhetai?
 • He aha ētahi o ō tino tirohanga, ō tino kakara, ō tino oro rānei?
 • He aha tō tino mahi e mahi ana koe i ngā pito-wiki?

Whakamāramatia ki a rātou, ko ngā mea e pai ana, e aroha ana, e ngahau ana ki a tātou, ahakoa te aha, he mea me whakawhetai - ko te aro atu ki te tangata he tīmatanga pai.

Hei mahi - Me aha

He aha a 'Me Mihi, Ka Tika'? He wā motuhake e tuhia ana, e whakatakotoria ana e koe, e ō ākonga hoki, i tētahi āhuatanga e whakawhetai ana i a koe, te wāhanga pai rawa atu rānei o tō rangi.

Whakamōhiotia rātou ki ngā rangahau huhua kua pāhawa mō te whakawhetai, me tana pātanga mīharo mai ki ō tātou wairua, me tana whakamahara mai ki a tātou mō ngā manawapou me ngā āhuatanga papai ki ō tātou ao.

Ko tā ngā rangahau, ko ngā hua tino pai katoa ka riro mai i a tātou nō tātou e tuhi ana i ngā ariā, nā reira me mahi tonu mō te hemo tonu atu.

Tukuna he puka mahi Me Mihi, Ka Tika (Gratitude O'Clock worksheet) ki ngā ākonga, ā whakamāramatia atu, hei ia rangi mō ngā wiki e whā ka tukuna he wā ki a rātou ki te tuhi i tētahi āhuatanga, mō tētahi tangata rānei e whakawhetai ana i a rātou.

He mea pai mēnā ka whakatauria he wā ōrite i ia rā ka pēna. Ka tīmata pea tō rangi pēnei, ka tatari rānei kia mutu ai te wā kai. Whiria tahitia te wā, ā, ka whakatauria ko te wā o 'Me Mihi, Ka Tika'!

Kia kaua e takeo, me rerekē te aronga o ia rangi, mai i te aronga tukipū ki te aronga hāngai, whakamahia ngā pātai o runga ki te arotahi i ngā ariā. Me aro atu ki te tangata hoki, me te whakamōhio, kei te pai ina ko taua tangata tonu rā a ia rā, ehara i te mea me whiri tangata hou i ia wā.

Me rite tonu tō tuku wā ki ngā tamariki ki te toha mai ō rātou ariā, ā, me whakamihi hoki ā rātou haumāuiui - kōrero mō te whanaketanga atu o ō rātou mihi whakawhetai.

He aha e whai nei?

He tino pai ēnei puka mahi whakawhetai ki te tūtohu i ngā tāngata e taea ai e ngā tamariki te tuhi Kāri Tautauhea Sneaky thank you cards hei whakamihi ki a rātou.

Ākina ngā taitamariki kia whai whāinga i ia rangi ki te āwhina tono kore ki tētahi (ki te kura, ki te kāinga rānei). Tukuna he wā ki a rātou ki te kōrero mō ā rātau mahi atawhai i te mutunga o Me Mihi, Ka Tika - me te whakamārama mai he aha i āwhina ai taua tangata me te mahi i pāhawa - kātahi ka pakipakihia, ka hurōhia rātou.

Ka pāreka hoki, ka tohaina anōtia hoki me tā mātou ngohe He Kaponga Aroha (Bunches of aroha).

He puka mahi whakarekareka tēnei (This fun worksheet), ā, he taputapu hei āwhina kia huritao ai, kia whakawhetai ai, kia anga whakamua ai ngā tamariki.

He Kōreko ki te Kāinga/ Sparklers at Home

Ki te hiahia kia ākina ai ngā whānau ki te mahi i ēnei mahi whakawhetai ki te kāinga, pūruatia te kōrero e whai nei ki tētahi īmēra ki tō hōtaka mahi-kāinga rānei hei whakatakinga.

I roto i te akomanga i te titiro mātou ki ngā hua ka puta i te rongonga o te whakawhetai. Hei mea whakaihiihi (hei mea mīharo hoki), ko te whakawhetai he wāhanga whakahirahira o te harikoa. Ko tā te rangahau, mēnā he rite tonu tō tuhi i ngā āhuatanga e whakawhetai ana koe ka:

 • pupū ake ngā kare-ā-roto, ngā whatumanawa pai
 • whakamahara mai ki a tātou ko aua mea, ko aua tāngata hoki e takoha mai te aroha ki ō tātou ao
 • whakatupu i te ngākau reka, i te aroha, i te ngākau mahaki hoki.

Ko te ngohe He Kōreko ki te Kāinga (Sparklers at Home) a Me Mihi, Ka Tika ka whāia ngā ariā i te whakamātau ai mātou ki te akomanga, hei ngohe e taea ki te kāinga. He kiriata ngahau hoki kia taea ai e tō tamaiti te whakarite i tāna ake hautaka ki te kāinga.

Looking after you

Foster the hauora of your kaiako and team

Learn more